Zelfsturing en Zelfsturend leren

Zelfsturing en zelfsturend leren is de rode draad in de visie van de organisatie naar een lerende organisatie. Zelfsturend leren wordt als een logisch gevolg gezien van leren in teams die werken volgens de principes van zelfsturing. Zelfsturend leren is leren waarbij de concrete ervaringen van de medewerker(s) de basis vormt voor het leerproces, waarbij de verantwoordelijkheid en actieve sturing voor het leerproces bij de medewerker(s) ligt en waarbij het geleerde verbonden wordt met de concrete (werk)situatie met als doel om snel en doeltreffend te komen tot gepast handelen. Zelfsturend leren is een leermethode die vorm en richting geeft aan essentiële interactieprocessen tussen individuen, groepen, organisaties en markten en die ingaat op de wensen en behoeften onder werknemers. Zelfsturend leren is niet per definitie iets dat je alleen doet. Bij voorkeur niet zelfs. Leren gaat het beste samen met collega’s en anderen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis die al aanwezig is. De leidinggevende heeft een belangrijke ondersteunende rol in het leerproces, collega’s of specifieke deskundigen kunnen daarnaast ingezet worden om het leerproces te coachen of te ondersteunen.