Verzuimbegeleiding

Bent u nog aangesloten bij een (dure) arbodienst? Vanaf 1 juli 2005 is dit niet meer verplicht. U mag, onder een aantal voorwaarden, zelf de regie voeren over uw verzuim. Ik kan u daarbij helpen.

De kern van mijn businessfilosofie is klantgerichtheid. Dit betekent dat  U alleen betaalt als u diensten afneemt.  Ik werk niet met abonnementen of contracten voor onbepaalde tijd.  Alleen de ingezette uren/diensten worden gefactureerd.

Ik kan de totale verzuimcoördinatie overnemen en die deskundigheid inzetten, vanuit mijn netwerk, die gewenst is en alles voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Hierover maken we maatwerk afspraken. Dat scheelt u onnodige kosten.