Intervisie

Intervisie is het op een gestructureerde met elkaar bespreken van praktijk ervaringen, verwachtingen en knelpunten met als doel er van te leren. Intervisie is erop gericht het vermogen te reflecteren op het eigen handelen. Dat wil zeggen dat je in staat bent op een kritische wijze naar je handelen in de praktijk te kijken en je daarbij af te vragen wat de motieven zijn om zo te handelen, wat het effect van je handelen is en welke handelingsalternatieven er voor je open liggen. Hierbij krijg je ondersteuning van je collega’s.