Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E

Elke organisatie is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat haar medewerkers hun werk onder gezonde omstandigheden kunnen verrichten. De risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E), aangevuld met een Plan van Aanpak, vormen belangrijke bouwstenen voor een goed arbo- en verzuimbeleid.