Re-integratie spoor 2

Op zoek naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Re-integratie 2e spoor, ook wel 'outplacement' genoemd, is voor werkgevers een uitstekend instrument om op een goede, passende manier werknemers te begeleiden en te bemiddelen naar ander werk bij een andere werkgever, als dat binnen het eigen bedrijf (1e spoor) niet meer lukt. Dat is ook een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Begeleiding door loopbaancoach

In het traject wordt samen met de kandidaat gewerkt aan verliesverwerking, het extern gericht maken van de motivatie van de kandidaat en het eventueel vaststellen van een scholingsnoodzaak. De methodieken die hiervoor gebruikt worden zijn o.a. intensieve begeleiding/persoonlijke coaching, training, verzuimbegeleiding, beroepsoriƫntatie en de actualisering van het personeelsdossier.