Teamsamenwerking

Teamanalyse                                                                                                                          

Daar waar mensen gezamenlijk werken aan een product, ontstaat vroeg of laat samenwerkingsproblemen die niet direct door leidinggevende inzichtelijk gemaakt en opgelost kunnen worden. Dit heeft invloed op de inzetbaarheid en resultaat van uw medewerkers. In dergelijke situaties is het noodzakelijk om een grondige analyse van het team te maken. De teamanalyse meet de kwaliteit van arbeid en bepaald de arbeidsmotivatie van uw medewerkers. In het proces van teamanalyse worden vooral de medewerkers van een team aan het werk gezet. Wij begeleiden de medewerkers van het team hierin. Uitkomsten worden in leervragen omgezet en uitwerkt in een team ontwikkel plan.

Ik verzorg trainingen, ondersteuning en coaching zowel individueel als teamgericht. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt. Een  aantal voorbeelden van trainingen staan vermeld op http://www.janieuw.nl