Poortwachter training WVP

Verzuim in eigen regie? Een goede keuze. Maar hoe doet u dat en wat is daar allemaal voor nodig? Om deze vragen te beantwoorden en u (verder) te helpen met het goed kunnen begeleiden van uw verzuimtrajecten, verzorg ik de Poortwachter training WVP.

Na deze training heeft u inzicht in de wet- en regelgeving omtrent ziekte en verzuim. U krijgt tips en adviezen, waarmee u zelf de regie kunt houden op uw verzuimtrajecten.  Kortom, u krijgt de nodige handvaten en tools mee om uw verzuimbeleid adequaat uit te kunnen voeren.

Voor wie?                                                                                                                                  

Voor mensen die nog weinig te maken hebben gehad met Poortwachter en voor de mensen die een opfrissing kunnen gebruiken.

Duur                                                                                                                                             

Standaard 3 uur, Maatwerk is altijd mogelijk en heeft de voorkeur.

Prijs                                                                                                                                                 

Op aanvraag