Bedrijfshulpverlening (BHV)

Volgens de Arbowet moet de bedrijfshulpverlening aan enkele eisen voldoen. Met de nieuwe Arbowet 2007 is de eis van 1 op de 50 medewerkers vervallen. De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever, de wet geeft alleen nog maar richtlijnen. Ondernemingen moeten verschillende stappen ondernemen. Te denken valt aan risico-inventarisatie en -evaluatie, aanwijzen en opleiden van bedrijfshulpverleners, ontruimingsplan, communicatie en oefeningen. Ik bied ondersteuning in het ontwikkelen van een goed en veilig Bedrijfshulpverleningsplan.