Lerende organisatie

De kern van een lerende organisatie ligt in de organisatiecultuur die een optimaal leerklimaat moet bevorderen. Leren staat centraal op alle niveaus in de organisatie. Belangrijk bij de ontwikkeling van de medewerkers, individueel en collectief, is dat de behoefte om te leren bij de medewerkers moet komen vanuit een intrinsieke motivatie. Medewerkers moeten het zelf willen. Ondersteuning, begeleiding en het tonen van interesse spelen hierbij een belangrijke rol. Het belang van de lerende organisatie moet een organisatiebreed uitgangspunt zijn dat al verankerd ligt in het strategische organisatiebeleid. Van daaruit volgt de vertaling naar het beleid op tactisch en operationeel niveau. Daarbij moet het proces van strategie en beleidsontwikkeling opgezet worden als een leerproces waarin evaluatiemomenten zijn ingebouwd. Op basis van de praktijkervaring kunnen strategie en beleid dan altijd aangepast en verbeterd worden.

Ik kan u bij de procesgang naar deze veranderingen adviseren en ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met mij op voor een informeel gesprek om af te stemmen of ik iets voor u kan betekenen.