Verzuim Dossier Check

Twijfels over (Problematisch) Verzuimdossier? – Laat het controleren

Verzuim kost veel geld, zeker als verzuim langer duurt of een werknemer uiteindelijk na de verplichte loondoorbetaling van 104 weken een WIA uitkering moet aanvragen. Het doorlopen van de juiste stappen bij het verzuim van werknemers kan soms moeilijk te bepalen zijn.
Kosten kunnen extra oplopen wanneer een verzuimdossier niet goed onderbouwd is en het UWV daarom na 104 weken een loonsanctie van aanvankelijk 52 weken oplegt. Een goede voortgang van een verzuimdossier en het nemen van de juiste stappen op het juiste moment is van groot (financieel) belang.

Inhoud
Ik kom bij u op het bedrijf om het dossier door te nemen en beoordelen.

  1. Zijn alle formulieren aanwezig?
  2. Heeft u voldoende inspanningen geleverd aan de re-integratie?
  3. Heeft de medewerker voldoende inspanningen geleverd aan de re-integratie?
  4. Na gesprek.
  5. Onderbouwd advies.

Wat zijn de kosten?                                                                                                                  

De prijs is € 180,00 per dossier check excl. BTW en reistijd.  Bedenk de kosten wegen niet op tegen een loonsanctie van het UWV.