Verzuim – Inzetbaarheid

Verzuim                                                                                                                                                   

Ieder mens is regelmatig ziek en heeft last van meer of minder ernstige klachten. Mensen met vergelijkbare klachten hoeven echter niet per definitie hetzelfde verzuimpatroon te hebben. De een meldt zich direct ziek bij de eerste beginselen van griep, de ander is met veertig graden koorts nog niet van het werk weg te slaan. Het verzuim kan worden gezien als een gedragscomponent bij ziekte of klacht van de werkende mens. De keuze van verzuim ligt niet alleen in de persoon zelf en zijn sociale omgeving, maar ook in de balans tussen werk, persoon en privé. Arbeidswaardering heeft effect op de aanwezigheidsmotivatie en de keuze om zich al dan niet ziek te melden. Medewerkers die verzuimen hebben op een juiste manier aandacht nodig. Hierin heeft iedereen in de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid, naast de leidinggevende heeft ook de zieke medewerker en de naaste collega een verantwoordelijkheid. Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze.

Medewerkers zijn de kritische succesfactor voor onze organisatie. Integraal arbo- en gezondheidsmanagement leiden tot betere resultaten en betere prestaties. Gezondheidsbeleid richt zich op wat er mogelijk is en niet op de onmogelijkheden. Ik spreek daarom liever over de mate van inzetbaarheid dan over verzuim. Het gaat om het systematisch benutten van aanwezige kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Omdat langer werken op de politiek kaart is gezet, wordt dit steeds belangrijker. Om dit toe te passen, moet een organisatie in gesprek zijn met de medewerker. Dit richt zich op de volgende kernvragen: Waar wil de medewerker succesvol in worden? Hoe kunt u daarbij helpen? Welke meerwaarde heeft dit en hoe draagt dit bij aan het succes van de organisatie?

Gezondheidsbeleid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid gaan hand in hand samen. Hoe bevlogen is uw medewerker?